Fatura Basımın`da Olması Gerken Askari Bilgiler

Vergi Usul Kanununun 230. maddesince faturada en az zorunlu olarak olması gerken bilgiler şunlardır.

Fatura düzenleme tarihi, seri no ve sıra no
Fatura düzenleyen kişinin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap no
Müşteri adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap no
Malın veya ürün çeşidi , adedi fiyat ve tutarı.

Fatura Basımı Nereden Temin Edilir?
Fatura birbirini takip eden sıra numaralı bir şekilde anlaşmalı matbaacı`da bastırılır

Fatura Düzenleme Şartları:
Fatura biri asıl biri suret olmak üzere en az 2 nüshada düzenlenmek mecburidir. Fazla nüsha düzenlemesinde bir sorun yoktur. İhtiyaca göre sayı belirlenebilir. Fatura ürün tesliminden veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde oluşturula bilinir. Bu günden sonra düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Fatura düzenlendiği /oluşturulduğu anda fatura karşılığı / bedeli ödenmemişse bu tür kesilen faturaya kapalı fatura denir, bedeli daha sonra ödenecek ise bu tür kesilen faturaya açık fatura denir. Kapalı kesilen faturalarda satıcı kaşe ve imzası faturanın alt kısmında olur. Açık kesilen faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın üst kısmında olur.

Etiketler: fatura basımında gerekli evraklar